Posts

Showing posts from May, 2009

Nothing

Image

Nothing

Image

ಹೊಡಿ ಮಗ!

ಕೆಲವು ಹೊಸ ಕನ್ನಡ ಚಲನ ಚಿತ್ರಗಳು :
೧. ದಬ್ ಹಾಕು
೨. ಮಟಾಶ್ ಮಾಡು
೩. ಕೊಚ್ಚಿ ಹಾಕು
೪. ತಲೆ ಉರುಳಿಸು

ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಜನಪ್ರಿಯ ಗೀತೆಗಳನ್ನು ಚಲನ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಹೆಸರಾಗಿ ಇಡುವ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಇರುವುದರಿಂದ ಈ ಹೆಸರುಗಳನ್ನೂ ನೋಡಬಹುದು:
೧. ತಲೆ ಬಾಚ್ಕೊಳ್ಳೋ ಪೌಡರ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋ
೨. ಹಳೆ ಪಾತ್ರೆ, ತಗಡು, ರದ್ದಿ ಪೇಪರ್ ಇತ್ಯಾದಿ
೩. ಜಿಂಕೆ ಮರೀನಾ ಜಿಂಕೆ ಮರೀನಾ ನೀ ಜಿಂಕೆ ಜಿಂಕೆ ಮರೀನಾ...
೪. ಏನೋ ಒಂಥರಾ ಥರಾ, ಕೆರೆವೆ ನಾ ಪರಾ ಪರ.