Posts

Showing posts from September, 2013

ಅಪ್ಪ ಬಂದಿದ್ದಾಗ

This is part 1 of a 3-post series.
Jump to Part 2
Jump to Part 3


Part 1: ಅಪ್ಪ ಬರುವುದು ನನಗೆ ಮೊದಲೇ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ನಿನ್ನೆ ಮನೆಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ತಾಯಿ ಹೇಳಿದ್ದರು, "ನಿನ್ನ ಡೈರಿ ಓದಿದ್ದಾರೆ. ಓದಿ ಬೇಜಾರಾಗಿದೆ.". ಆದರೆ ನನ್ನ ರೂಮಿನಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾನ್ ಸರಿಯಿಲ್ಲವೆಂದು ರೂಂ ನಂ '308' ರಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದ್ದವನಿಗೆ ಎಚ್ಚರವಾದಾಗ ಗಂಟೆ ಏಳಾಗಿತ್ತು. ದಡಬಡಿಸಿ ಎದ್ದು ನನ್ನ ರೂಮು '312' ಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅಪ್ಪ ಬರುವುದು ತಡವಾಗುತ್ತದೇನೋ ಎಂದುಕೊಂಡವನಿಗೆ ರೂಂ ಬಾಯ್ ಬಂದು 'ವಿಸಿಟರ್' ಇದ್ದಾರೆ ಎಂದಾಗ ಅದು ಅಪ್ಪನೇ ಹೌದೆಂದೆನಿಸಿತು. ಮೆಟ್ಟಿಲಿಳಿದು ರಿಸೆಪ್ಷನ್ ಪಕ್ಕ ಹೋದರೆ ಅಪ್ಪ ಅಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದ್ದರು. ಅಪ್ಪ ಹಿಂದಿನ ರಾತ್ರಿ ಬಂದವರು ನನ್ನ ರೂಮಿಗೆ ಹೋಗಿ ನಾನಿಲ್ಲವೆಂದಾದಾಗ ಅಲ್ಲೇ ಮಲಗಿ ಮುಂಜಾನೆ ಎದ್ದು ತಣ್ಣೀರಿನಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ನನಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತ ಕುಳಿತಿದ್ದರು. ನಮ್ಮ ಟ್ರೈನಿಂಗು ಅಪ ಸಮಯಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು, ಇದು ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದುದರಿಂದ ನಾನು ಟ್ರೇನಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಹೋಗಿರಬಹುದೆಂದೇ ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. "ರೂಮಿಗೆ ಬೀಗ ಹಾಕಿರಬೇಕಿತ್ತು. ಯಾರಾದರೂ ನುಗ್ಗಿ ಏನಾದರೂ ಕದ್ದರೆ?", ಎಂದರು. ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ಅವರು ಬರುವರೆಂದೇ ಬೀಗ ಹಾಕಿರಲಿಲ್ಲ. ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಬ್ಬರಲ್ಲೂ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನೇ ಹೇಳಿದ…